Algen of wieren, wat is het verschil?

We gebruiken in het Nederlands twee termen. Deze twee worden vaak in verschillende contexten gebruikt wat tot verwarring kan leiden. Eigenlijk zijn beide min of meer gelijk.

Bij algen denken we eerder aan slechte dingen (zoals algenplaag) en bij wieren meestal aan goede dingen (zoals een mooi bosje groenwieren).

Anderzijds wordt het woord alg vaak voor zoetwatersoorten gebruikt en het woord wier vaak voor zeewatersoorten.

grean water
flap
bolvormige blauwalg
slijmalg
roodwier
kranswier